PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV

Autor: Petr MichalikVlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Odkaz

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOV

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířov„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířov bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Plán byl schválen

Plán udržitelné městské mobility byl dne 24.09.2018 schválen Zastupitelstvem města Havířova, číslo usnesení 1064/27ZM/2018.
Číst více

Finální zpracování je online

Na stránkách je v sekci dokumenty k dispozici verze PUMM po zapracování všech připomínek. Tu bude schvalovat rada a zastupitelstvo města ještě v září.
Číst více

Veřejné projednání návrhů

Veřejné projednání plánu proběhne ve středu dne 22.8. v 15.00 hodin v čítárně knihovny. Adresa Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov Těšíme se na Vaši účast, návrhy a připomínky.      ...
Číst více

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE